23.12.11

Natal 2011 (4) - Shèng Dèn Kuài Lè


(Via Fernando Penim Redondo no Facebook)
.